ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยโท ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ